Renovace historické techniky a ostatní projekty

Níže si můžete prohlédnout některé dokončené renovace a různé jiné realizované projekty.


Renovace a uvedení do provozu transmisní hřídele
Renovace transmisní hřídele a stavba mramorového rozvaděče (2015)

Renovace transmisní hřídele, její uvedení do provozu a stavba repliky mramorového rozvaděče.

Renovace malého parního stroje
Renovace malého parního stroje (2015)

Renovace malého parního stroje pro výstavní účely.

Renovace komponent sprinklerového hasícího zařízení
Renovace komponent sprinklerového hasícího zařízení (2014)

Renovace sprinklerových hlavic, potrubních fitinek a konzolí pro zavěšení potrubí.

Renovace přístrojů
Renovace elektropřístrojů z dvacátých let (2012)

Renovace historických měřících a regulačních přístrojů zachráněných z opuštěné fabriky.

Renovace
Ostatní drobné renovace a opravy

Renovace ostatních, drobnějších věcí.

Bazén
Stavba bazénu (2013)

Stavba bazénu s netradiční stěnou z podsvícených luxfer.

Mechaniky
Uvedení do provozu devítistopých páskových mechanik (2013)

Zprovoznění devítistopých páskových mechanik z dob sálových počítačů a obnova dat.

StorageTek
Likvidace páskové knihovny StorageTek Powderhorn (2011)

Rozebírání a likvidace páskové knihovny Storagetek Powderhorn 9310 u zákazníka.

BlackBox
BlackBox - kompaktní počítač (2009)

Stavba malého počítače dle vlastního návrhu.