Sbírka elektrických hodin Elektročas - PRAGOTRON » Časová základna Elektročas

Časová základna Elektročas


Schéma souboru přístrojů Časové základny Časová základna byl soubor přístrojů sloužících pro poskytování a rozvod přesné časové informace (časových značek) a kmitočtu. Byl určen především pro astronomická pracoviště. Konkrétně tento pochází z Ondřejova. Zařízení bylo zkonstruováno v roce 1964 a bylo vyrobeno velice málo kusů. Tehdejší pořizovací cena za celý komplet údajně činila závratný 1 000 000 kčs. Zařízení bylo na tehdejší dobu nesmírně komplikované. Avšak díky tehdejším nekvalitním součástkám také značně poruchové. Díky tomu bylo zařízení brzy odstaveno a začalo sloužit jako zdroj součástek tamního pracoviště. Celý komplet jsem získal ve značně zdevastovaném stavu. Ze dvou skříní samotné základny jsem sestavil jednu kompletní a pěkně vypadající.
Zařízení sloužilo pro distribuci časových značek a rozličných kmitočtů, kterých bylo potřeba pro další měření na vědeckých pracovištích hvězdáren. Celý komplet se skládal ze dvou základních skříní, kde docházelo ke zpracování různých vstupních veličin, které byly dále upravovány a vedeny na výstupy. Dále zde pak byly krystalové oscilátory, feritové antény a zesilovač. Celý tento komplet je k vidění na první fotografii níže.
Jeden ze vstupů tvořily antény a přijímače, pro příjem obou našich tehdejších signálů OMA. Konkrétně OMA 50kHz a OMA 2,5MHz. Signál byl uvnitř základy dále zpracováván a poté distribuován v podobě časových značek.
Dalším vstupem byly připojené krystalové oscilátory na frekvenci 100kHz. Tento kmitočet byl dále upravován na různé hodnoty a distribuován pro další použití.
Základní skříně časové základny byly dále vybaveny napájecími zdroji s registrací, moduly s kontrolními obvody, zesilovači, ventilátory a také mechanickou převodovkou pro tzv. hvězdný čas ("hvězdný den" je o 4 minuty kratší). Tuto převodovku tvořil zvláštní elektromotůrek, který byl na konstantních otáčkách držen přesnou frekvencí z oscilátoru. Přes převody bylo dosaženo správného pohybu ručiček ciferníku.


obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek