Fabriky a technologie » Textilní továrna Tiba Beroun » Tkalcovna

Textilní továrna Tiba Beroun - Tkalcovna "Weberei"


Komplex tkalcovny tvoří soubor 4 budov. Jako první byl v roce 1910 postaven východní sál, dále v roce 1917 jeho východní přístavek, poté v roce 1924 západní sál a nakonec přehlížírna v roce 1988. Tkalcovna byla v době svého vzniku stavěna, narozdíl od všech dosavadních budov, moderní metodou využívající železobetonového skeletu. Místo klasických litinových sloupů a dřevěných podlah bylo připraveno dřevěné bednění s ocelovými armaturami, které byly následně zality betonem. Stavbu obou sálů prováděla známá betonářská firma Pittel & Brausewetter. Dalším moderním řešením byl pohon textilních strojů. Tkalcovské stavy a šlichtovací stroje byly opět poháněny přes klasické transmise, ty už však nepoháněl jeden centrální parní stroj, nýbrž elektromotory. Těch bylo celkem šest - na každý sál tři. Ideální pracovní podmínky pro provoz tkalcovny zajišťovaly dvě klimatizace. Starší, obsluhující východní sál, byla uvedena do provozu koncem 40.let. Velká klimatizace pro západní sál byla postavena v roce 1989.

Historické fotografie Tkalcovny


obrazek  obrazek

obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Původní projektová dokumentace


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Fotografie z osmdesátých 20. století


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Fotografie z devadesátých let 20. století


obrazek  obrazek  obrazek
obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Stav v roce 2006


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

2015 - Soukromé diskotéky :-)


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek