Fabriky a technologie » Textilní továrna Tiba Beroun » Dílny

Textilní továrna Tiba Beroun - Dílny "Werkstätte"


Budova dílen jako takových vnikla v roce 1907 přestavěním stávající budovy plynárny. Plynárna se však datuje k osmdesátým letům 19. století. Poblíž plynární budovy stával i nýtovaný plynojem kulového tvaru. Plyn se tehdy v závodě používal pro svícení. Roku 1907 byla při likvidaci plynárny změněna vnější i vnitřní dispozice budovy. Přistavěno bylo severní křídlo kolmé na budovu. Uvnitř byly situovány kanceláře mistrů jednotlivých úseků dílen, sociální zařízení a schodiště. V přízemí se nacházela kovářská a zámečnická dílna, v prvním patře pak dílna truhlářská. Pravděpodobně kolem roku 1918 došlo k odstranění plynojemu. Počátkem dvacátých let bylo přistavěno jižní křídlo budovy. V šedesátých letech vznikl při východní straně budovy sklad pomocného materiálu.
V téměř nezměněném stavu se budova dílen dočkala ukončení provozu v roce 2004.
Od roku 2011 budova čelila nájezdům zlodějů. Zmizelo veškeré nářadí a materiál ze skladů v půdních prostorách. V roce 2012 byly v přízemí vybourány litinové nosné sloupy. Do budovy se nastěhovali bezdomovci, díky čemuž došlo 11. června roku 2015 k ničivému požáru. Z budovy zůstaly pouze obvodové stěny a ohořelé podlahové trámy.
V tomto stavu se budova dílen dočkala počátku roku 2017, kdy byla řízeně srovnána se zemí.

Historické fotografie budovy dílen


obrazek  obrazek  obrazek

Původní projektová dokumentace


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Fotografie z provozu


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Rok 2011:


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Počátek roku 2012


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Druhá polovina roku 2012


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Rok 2013


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Požár 11.6.2013


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Rok 2015


obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Leden 2017 - pár dní do začátku demolice


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Zima 2017 - Demolice


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Květen 2017

obrazek