Fabriky a technologie » Textilní továrna Tiba Beroun » Vysoká přádelna

Textilní továrna Tiba Beroun - Vysoká přádelna "Spinnerei Hochbau"


Budova vysoké přádelny byla postavena roku 1864 jako přádelna bavlny. Původně šlo o čtyřpatrovou budovu se sedlovou střechou. Pohon strojů byl řešen transmisemi, jejichž hlavní hřídel byla poháněna z budovy Staré tkalcovny. Přenos točivé síly mezi řemenicemi hlavních transmisních hřídelí obou budov zajišťovalo ocelové lano natažené volným prostorem.
V roce 1891 byla přistavěna strojovna a schodiště. Pohon transmisí převzal Corlissův sdružený parní stroj číslo #1266 o výkonu 800 koňských sil. Parní stroj roztáčel setrvačníkové kolo o průměru sedmi metrů. Z tohoto kola byly přes lana poháněny transmisní hřídele v jednotlivých patrech. Nad schodištěm byla současně vybudována architektonicky zdařilá sprinklerová věž. V jejím prostoru se nacházely zásobníky vody pro sprinklerový hasící systém a užitkovou vodu. Sprinklerový hasící systém byl nainstalován v roce 1894 firmou Dowson Taylor & Co. z Anglického Manchesteru. Detailněji o tomto sprinklerovém hasícím systému bude pojednáno ve vlastní práci. V rámci dalších úprav došlo k sejmutí původní sedlové střechy a dostavění pátého patra. Budovu zakryla moderní rovná střecha.
Během elektrifikace závodu byl počátkem 30. let zrušen parní stroj a pohon transmisních hřídelí převzaly elektromotory. Poslední transmisní hřídele zde poháněly textilní stroje ještě v roce 1964.
Počátkem 80. let byla budova opláštěna hliníkovými lamelami. Při této akci došlo k barbarskému osekání veškerých ozdobných architektonických prvků vystupujících z fasády.
Po zastavení výroby v roce 2004 byla jednotlivá patra budovy pronajímána drobným firmám. Dříve, než vůbec mohlo začít rozkrádání vnitřku budovy, došlo k její demolici. Šlo tedy o první řízeně zbouranou budovu po uzavření závodu. Demolice probíhala od září do prosince roku 2011.

Historické fotografie vysoké přádely


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Původní projektová dokumentace


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Opláštění budovy v 80. letech


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Stav v roce 2011


obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek

2011 - Demolice


obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Konec roku 2011 - dokončení demolice


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek