Fabriky a technologie » Textilní továrna Tiba Beroun » Technologické zázemí nízké přádelny

Textilní továrna Tiba Beroun - Technologické zázemí nízké přádelny


Průzkumu a zmapování technologického zázemí nízké přádelny jsem věnoval nejvíce času a dochovalo se k němu poměrně veliké množství materiálů. Je tedy z celého areálu zracováno nejpodrobněji

O postupném vývoji technologického zázemí detailně pojednává » » vlastní práce « « (pdf).

Budovy byly postaveny společně s přiléhající nízkou přádelnou jako její technologické zázemí. Společně se stavbou prvního (východního) sálu nízké přádelny v roce 1880, byla postavena budova mísírny, pravé strojovny a kotelny, s komínem čnícím do výše 56 metrů. V pravé strojovně byl nainstalován sdružený (dvoupístový) parní stroj. O vývin páry pro jeho potřebu se v kotelně staraly čtyři dvouplamencové kotle.
V roce 1889 byl komplex nízké přádelny doplněn o druhý, západní sál. Společně s ním byla rozšířena budova kotelny a postavena nová strojovna. V této strojovně sloužil také sdružený parní stroj. Každý parní stroj poháněl transmisní hřídele v tom sále nízké přádelny, se kterým přímo sousedil. V roce 1899 byla k budově mísírny přistavěna elektrická centrála. V tomto období byla také sejmuta původní sedlová střecha pravé strojovny, instalován ruční portálový jeřáb Kolben & Co. Strojovna byla nově zakryta obloukovou konstrukcí z vlnitého plechu, čímž došlo ke sladění tvaru střech obou strojoven. Přímo pod novou střechu byl instalován sprinklerový hasící systém..
Nejmasivnější modernizace nastává v průběhu 20. let. V kotelně jsou nahrazeny původní plamencové kotle novými výkonnějšími strmotrubnými kotly. Společně s jejich stavbou je celá kotelna zvýšena o několik metrů. V levé strojovně dochází ke zrušení parního stroje, který je nahrazen parní turbínou s generátorem elektrické energie. V zadní části strojovny je zřízena trafostanice a bývalá strojovna nově nese jméno "Nová elektrická centrála". Společně s parní turbínou je nainstalován i portálový jeřáb. V roce 1925 je také sejmuta sedlová střecha mísírny a dostavěno patro nad přístavkem staré elektrické centrály. Nová střecha má obloukový tvar a je odlita z betonu. S elektrifikací závodu dochází v pravé strojovně koncem 20. let k odstavení parního stroje, ten je však ještě pár let ponechán na místě jako případná záloha. Pohon transmisních hřídelí v sálech nízké přádelny přebírají elektromotory. Modernizaci technologického zázemí ukončuje v roce 1931 stavba třetího, posledního strmotrubného kotle.
Počátkem 30. let byl definitivně odstraněn parní stroj v pravé strojovně. Na jeho místě byla postavena klimatizace pro nízkou přádelnu a sociální zařízení. Později zde byly situovány kanceláře. V roce 1945 byl do suterénu "Nové elektrické centrály" nainstalován dieselový motor Škoda pro nouzovou výrobu elektrické energie.
Další modernizace přichází v roce 1959, kdy je upravena dispozice "Nové elektrické centrály". Je rozšířena trafostanice a tím navýšen její výkon. Při této modernizaci byla sejmuta a předělána západní část původní obloukové střechy. Tímto zásahem vzniká v závodě trafostanice TS2.
V roce 1965 došlo k odstavení parní turbíny z trvalého provozu. Byla však ponechána jako "studená rezerva". K definitivní likvidaci došlo až v roce 1970. Její památku ve strojovně připomínal pouze jeden původní, na zeleno přetřený mramorový rozvaděč s dobovými ovládacími a měřícími přístroji. Dochoval se i ovládací rychloregulátor. V téměř nezměněném stavu zůstala trafostanice TS2 až do ukončení provozu továrny.
V roce 1981 byla vedle trafostanice TS2, na místě bývalé požární zbrojnice, uvedena do provozu nová trafostanice TS3.
K poslední modernizaci budov technologického zázemí dochází v polovině 90. let. Tehdy byla kompletně rekonstruována kotelna. Všechny strmotrubné kotle Škoda byly odstraněny a nahrazeny plynovými kotli chorvatského výrobce Duro Dakovič. Tyto nové kotle však vydržely v aktivním provozu pouze necelých 10 let. V roce 2005 totiž dochází v celém závodě k zastavení provozu.
Od roku 2011 čelily budovy technologického zázemí masivním nájezdům zlodějů kovů a záhy se v budově nenacházelo téměř nic z původního vybavení. K demolici došlo v březnu roku 2017.

Historické fotografie budov technologického zázemí (1927)


obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Původní projektová dokumentace


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Devadesátá léta - modernizace kotelnyobrazek  obrazek  obrazek  obrazek 

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Devadesátá léta - fotografie z provozu kotelny, výměníkové stanice a mísírny


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Postupná proměna a chátrání budov


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Strojovna


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Kotelna


obrazek  obrazek  obrazek 

Mísírna


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Technologie - naftový motor


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Technologie - mramorová deska s původními přístroji (ovládání parní turbíny)


obrazek  obrazek  obrazek

Technologie - portálový jeřáb (1897) "Kolben & Co." ve staré strojovně


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Technologie - portálový jeřáb (1925) ve strojovně


obrazek  obrazek  obrazek 

Demolice 2017 - strojovna


obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Demolice 2017 - kotelna

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Demolice 2017 - strojovna II.

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Demolice 2017 - mísírna

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Demolice 2017 - celkový pohled

obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek