Fabriky a technologie » Textilní továrna Tiba Beroun » Stará tkalcovna

Textilní továrna Tiba Beroun - Stará tkalcovna "Alte Weberei"


Třípatrová budova Staré tkalcovny je spíše známá jako sklad materiálu, který zde byl situován v posledních desetiletích provozu závodu. Z historického hlediska však šlo o tkalcovnu, respektive přádelnu, ale zejména o první postavenou budovu v celém závodě.
Níže uvedené informace se zatím nepodařilo stoprocentně ověřit a mohou obsahovat historické nepřesnosti. Skutečný rok postavení budovy Staré tkalcovny a princip pohonu jejího strojního vybavení je stále předmětem domněnek a spekulací, jelikož různé historické prameny (závodní kroniky, městské záznamy a podnikatelské rejstříky z první poloviny 19. století) se v informacích rozcházejí.
Historie berounského závodu se oficiálně začala psát, když roku 1835 uvedl anglický mechanik James Park do provozu strojní vybavení této o rok dříve postavené budovy. Toho roku se zde rozeběhlo 6500 vřeten. Pohon strojů obstarávaly transmisní rozvody poháněné parním strojem. Šlo tehdy o první parní stroj na celém Berounsku, umístěný ve vlastní strojovně (pozdější sklad olejů). Obsluhoval jej strojník Dušánek. Mezi samotnou budovou a strojovnou byla ještě kotelna, kde k vývinu páry sloužil ležatý trubkový kotel. Kotelnu doplňoval přibližně dvacet metrů vysoký komín čtvercového půdorysu. V této kotelně leckdy přespávali dělníci, docházející za prací z okolních vesnic. Zejména však v zimě a při špatném počasí, kdy se jim při tehdejší pracovní době od čtvrté hodiny ranní do osmé večerní vůbec nevyplatilo odcházet domů.
Parnímu stroji pomáhalo i mlýnské kolo přilehlého Červeného (Bíbovského) mlýna.
Prvních několik desítek let byl v této budově situován provoz přádelny a v přízemí malé mechanické tkalcovny. Provoz tkalcovny se zde zřídil teprve v roce 1862 po dostavbě Nové tkalcovny, která však byla tehdy přádelnou. Stávající strojní vybavení bylo přestěhováno a konečně nahrazeno tkalcovskými stavy.
V roce 1867 převzala pohon transmisních hřídelí Francisova vodní turbína v nově přistavěné strojovně při továrním náhonu. Výkon turbíny dosahoval 27 koňských sil při 120 otáčkách za minutu a průtočném množství 870 litrů za sekundu. Později přibylo i elektrické stejnosměrné dynamo o výkonu 18kW a napětí 120V. Tato prvotní elektrifikace sloužila pouze pro žárovkové světlení provozu. Roku 1914 byla strojovna rozšířena a přibyla druhá Francisova turbína. Tentokrát větší, o výkonu 40 koní a průtočném množství 1200 litrů za sekundu. Nová turbína byla rovněž doplněna o dynamo podobných parametrů, jaké mělo dynamo stávající. V pozdějších letech bylo jedno z dynam nahrazeno generátorem 500V o výkonu 25kW.
Ke zrušení provozu tkalcovny došlo pravděpodobně počátkem 20. století. Od té doby byla budova využívána jako sklad pomocného materiálu. V roce 1933 byla při severní fasádě budovy postavena šachta nákladního výtahu. Společně se zrušením vodního náhonu v roce 1978 byla zbourána strojovna a turbíny zlikvidovány. Ve stejné době došlo k vnější rekonstrukci budovy. Byla udělána nová fasáda a okna vyzděna luxferami. Budova ztratila historický ráz a při zběžném pohledu by ani odborník nehádal, že jde o nejstarší stavbu v areálu.
Od roku 2011 byla budova Staré tkalcovny volně přístupná a stala se tak terčem zlodějů kovů. Postupně zmizely litinové podpůrné sloupy a v roce 2012 i podlahová prkna a střecha. Do budovy začalo zatékat a došlo k propadům zbylých podlah. Definitivní konec budovy nadešel v březnu roku 2017 v rámci řízené demolice.

Historické fotografie Staré tkalcovny


obrazek  obrazek  obrazek

Původní projektová dokumentace


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Stopy po transmisních pohonech


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Rok 2011


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Počátek roku 2012


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Druhá polovina roku 2012


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Rok 2013


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Rok 2015 - vlivem ztráty střechy je již budova silně poškozená


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Postupné chátrání budovy


obrazek  obrazek  obrazek

Leden 2017 - pár dní do začátku demolice


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Zima 2017 - demolice


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Zima 2017 - demolice, I. pohled


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Zima 2017 - demolice, II. pohled


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Květen 2017

obrazek