Fabriky a technologie » Textilní továrna Tiba Beroun » Nová tkalcovna

Textilní továrna Tiba Beroun - Nová tkalcovna "Neue Weberei"


Budova Nové tkalcovny jako jediná v celém závodě padla za oběť spojeneckému náletu z dubna roku 1945. Dnes již tedy nežije nikdo, kdo by si ji mohl v závodě pamatovat.
Nová tkalcovna byla postavena v roce 1862 jako přádelna bavlny, když již nestačila kapacita provozu první přádelny z roku 1834 (budova Staré tkalcovny). Po jejím dokončení sem bylo přestěhováno původní strojní vybavení z první přádelny, která se konečně stala tkalcovnou.
Nová tkalcovna byla třípatrová budova zakrytá sedlovou střechou. Po její západní straně byla situována strojovna s parním strojem, kotelnou a dvěma komíny vysokými 50 a 48 metrů. Po dokončení Vysoké přádelny v roce 1864 se z budovy stala tkalcovna, později niťárna. Provoz niťárny zde byl až do samotného zániku budovy dne 17. dubna roku 1945. Nová tkalcovna dostala přímý zásah a jediné, co zůstalo nepoškozené byla bývalá kotelna a strojovna. Strojovna však nebyla využívána již od poloviny dvacátých let, kdy byl v rámci elektrifikace závodu odstaven parní stroj a pohon transmisních hřídelí převzaly elektromotory. Samotná přeživší strojovna s kotelnou byla po náletu ještě pár let ponechána, později definitivně odstraněna. Na místech Nové tkalcovny byly provedeny parkové úpravy.

Historické fotografie Nové tkalcovny


obrazek  obrazek

Původní projektová dokumentace


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Následky bombardování v roce 1945


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek