Fabriky a technologie » Textilní továrna Tiba Beroun » Nízká přádelna

Textilní továrna Tiba Beroun - Nízká přádelna "Spinnerei Shed"


V případě budovy nízké přádelny šlo o komplex dvou vedle sebe stojících jednopodlažních sálů, a budov jejího technologického zázemí, které tvořily dvě strojovny, kotelna s komínem a čistírna/mísírna. Jako první byl v roce 1880 postaven východní sál, mísírna, první strojovna, část kotelny a tehdy ještě samostatně stojící komín. V roce 1889 byl dostavěn druhý sál, rozšířena kotelna a postavena druhá strojovna. V průběhu let existence nízké přádelny byly realizovány mnohé přístavby a rozšíření.
Střecha obou sálů byla původně z pálených tašek, ty však byly později nahrazeny eternitovými vlnovkami. V osmdesátých letech byla zjištěna hniloba a oslabení střešní trámů v místech styku s litinovými sloupy. Nosné litinové sloupy totiž fungovaly jako potrubí pro odvod dešťové vody ze střechy (voda byla sváděna do podzemních kolektorů kanalizace). Střešní trámy tedy byly zesíleny speciální konstrukcí z ocelových traverz, které byly opřeny o patky litinových sloupů. Tyto patky původně sloužily pro uchycení ložiskových konzolí transmisních hřídelí. Poslední transmisní hřídele však zmizely již v průběhu šedesátých let. Oba sály nízké přádelny byly také chráněny stabilním sprinklerovým hasícím zařízením, jehož instalace se datuje k roku 1897. O tomto zařízení bude podrobněji pojednáno ve vlastní práci.
Provoz přádelny se zde, stejně jako ve zbytku továrny, zastavil v roce 2004. Od té doby budova pozvolna chátrala a stala se terčem zlodějů kovů. Jako první zmizely veškeré barevné kovy, kabely, traverzy vyztužující střešní trámy a jiné volněji dostupné železo. Od roku 2012 začaly být rozkrádány i nosné litinové sloupy. V důsledku toho došlo v polovině téhož roku k částečnému zřícení střechy. Krádeže pokračovaly a střecha se posléze zřítila celá. Od roku 2014 se stav již téměř vůbec neměnil. Všechny kovové předměty a zbytky konstrukcí byly již dávno odvezeny do sběru. V prostorách obou sálů nízké přádelny se začala rozrůstat divoká vegetace.
Definitivní zánik budovy nízké přádelny nastává v lednu roku 2017, kdy začíná oficiální demolice. Za tři měsíce od jejího začátku končí a s ní i 137 let dlouhá existence nízké přádelny.

Historické fotografie nízké přádelny:


obrazek  obrazek  obrazek

Původní projektová dokumentace:


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Devadesátá léta - fotografie z provozu přádelny:


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Ozdobné architektonické prvky:


obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Pozůstatky technologií transmisních pohonů strojů:


obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Rok 2011 - fabrika začíná čelit prvním nájezdům...


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Počátek roku 2012 - začínají mizet první nosné litinové sloupy...


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Druhá polovina roku 2012 - v důsledku chybějících sloupů dochází k částečnému zborcení střechy...


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Rok 2013 - všechny nosné sloupy jsou již pryč a střecha se již kompletně zbortila...


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Rok 2016 - stav je již setrvalý, všechny kovové předměty jsou dávno pryč


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Leden 2017 - pár dní do začátku demolice


obrazek  obrazek  obrazek  obrazek

Zima 2017 - demolice


obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Květen 2017

obrazek