Fabriky a technologie » Textilní továrna Tiba Beroun

Textilní továrna Tiba Beroun


Za dobu přesahující 2 roky aktivního zájmu o tuto továrnu jsem nashromáždil velké množství historických materiálů, jako jsou dobové fotografie a původní stavební a technologické plány. Postupnou zkázu celého areálu továrny zaznamenává velmi bohatá fotodokumentace, počínající rokem 2011. Rovněž se mi podařilo kompletně zmapovat vývoj technologického zázemí jednoho z provozů přádelny (kotle, parní stroje a turbíny, transmise).
Fotografií k této továrně mám veliké množství, takže zde hodlám vystavit jen ty nejzajímavější materiály.

Srovnávací fotografie stejných míst z let 1927 a 2012, 2013:
obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek


Historie a přehled technologického zázemí nízké přádelny berounské fabriky Tiba - 1880-2013 (pdf)

Technologické zázemí - náhled